Dahl-Linjetrafik

Kontakt

Dahl-Linjaliikenne Oy
Såkavägen 736
67500 Karleby, FINLAND
0242826-2

+358 10 5049 142 (Kontor 8–16 / Dejour 24 h)

Andreas Forsberg

Försäljning / Marknadsföring

Jonas Dahl

Verkställande direktör

Olli-Pekka Kansanoja

Trafikchef

Fakturering

Dahl-linjetrafik Ab har övergått till elektronisk hantering av inköps- och kostnadsfakturor.

Vi önskar att ni i första hand sänder era fakturor som e-fakturor.

Nätfakturor

Eaddress
003702428262

Operatör
Liaison

Service ID
003708599126

Fakturor per e-post

Ifall ni väljer att skicka era fakturor per e-post, observera att fakturan samt eventuella bilagor bör skickas som en bilaga i en och samma PDF-fil.

Pappersfakturor

Om Ert företag inte har möjlighet att sända nätfakturor ber vi er sända pappersfakturorna till följande adress:

Dahl-Linjaliikenne Oy
PL 53195
01051 LASKUT

Observera att endast fakturor får sändas till postbox-adressen. Den får inte användas för varuleveranser, reklam och dylikt.