Dahl-Linjetrafik

Företaget

Dahl-linjetrafik Ab är ett bussföretag i Karleby i västra Finland.

Våra hjul har rullat sedan 1962. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda er sakkunnig och högkvalitativ service.

Vår verksamhet baserar sig på beställningskörningar samt på linje- och stadstrafik. Vårt moderna materiel säkerställer för er en bekväm och säker resa. Våra elva bussar körs årligen över en halv miljon kilometer av våra yrkeskunniga chaufförer.

Vi har ett nära samarbete med Karleby Resebyrå Ab och kan ordna resor över hela världen.

”Då kunden vid avstigningen tackar chauffören och frågar när ska vi nästa gång resa, då vet vi att vi har lyckats i vårt arbete.”

Jonas Dahl, verkställande direktör