Dahl-Linjetrafik

Skoltransporter

Skoltransporter i Karleby

Dahl-Linjaliikenne Oy kör elevtransporter i Karleby område från och med 7.1.2021. Bussarna trafikerar under skoldagar i områdena Kronoby, Rödsö, Kaustar, Björkhagen och Såka.

Transporterna körs med hinderfria låggolvsbussar med plats för 14–19 personer och 1 rullstol.

Mer information om rutterna och tidtabellerna på 010 5049142 eller

Skoltransporter i Kronoby

Vi kör skoltransporter i Kronoby kommuns område: i Kronoby, Nedervetil och Terjärv.

Mer information om skoltransporterna i Kronoby och tidtabellerna: https://www.kronoby.fi/sv/barn-and-utbildning/grundlaeggande-utbildning/skolskjuts/