Dahl-Linjetrafik

Tidtabeller

Vi kör tre olika lokaltrafikrutter i Karleby.

Under skoldagar trafikerar vi Rutt 1 Rimmi – Vitikka – Björkhagen och Rutt 5 Linnusperä – Kaustar – Vittsar. Rutt 7 kör dagligen med varierande tidtabeller i centrala Karleby.