Dahl-Linjetrafik

Fakturering

Dahl-linjetrafik Ab har övergått till elektronisk hantering av inköps- och kostnadsfakturor.

Nätfakturor

Eaddress
TE003702428262

Operatör
Tieto Oyj

Service ID
003701011385

Pappersfakturor

Om Ert företag inte har möjlighet att sända nätfakturor ber vi er sända pappersfakturorna till följande adress:

Dahl-Linjaliikenne Oy
PL 27804129
00019 SSC

Vänligen notera att vi tar inte emot pappersfakturor till vår gamla adress!